VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet är en viktig del av vårt företag och något som vi strävar efter att integrera i hela vår verksamhet och våra aktiviteter. Med agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som har tagits fram så blir det allt mer viktigt, speciellt för oss företag att ta vårt ansvar för framtiden och minska den påverkan våra verksamheter har på klimatet. För oss på Maxxed Sweden AB är det en självklarhet att öka vårt engagemang i denna fråga. Vår vision är att hållbarhet skall genomsyra hela vår verksamhet med minskad miljöpåverkan och ökat socialt engagemang.

Som första steg i vårt hållbarhetsarbete ligger vårt fokus i våra egna aktiviteter och vad vi kan förbättra där. I en tid då vi blir allt mer stillasittande så är det för oss också viktigt att främja motion och välmående, vilket är något som alla våra aktiviteter är bygger på.

Hälsa & välmående

Alla våra aktiviteter främjar hälsa och välmående förpackade i kompletta upplevelser. I genomsnitt bidrar varje bokningstillfälle till mellan 1-2 timmar effektiv motion per individ. Varje besök ska också involvera utveckling i form av lagarbete och teambuilding.

Miljöfokus

Vistelsen hos oss ska ske med minimal miljöpåverkan. Som ett led i detta har vi valt att ta bort engångsartiklar, minska plastanvändning, använda luft och ekologiska paintballkulor till våra markörer samt främja minskade transportsträckor för vårt produktbehov.

Anti-drog policy

Vi ser inte alkohol, motion och säkerhet som en bra kombination. Därför har vi valt driva vår verksamhet tillsammans med en anti-drog policy. Vi vill självklart att våra kunder ska ha roligt, men före och under våra aktiviteter är det otillåtet att förtära alkoholhaltiga drycker.